Transparència

Resultats

Un dels valors que regeixen el funcionament de la Fundació Acollida i Esperança és la transparència en la rendició de comptes. 

L’any 2023, Acollida i Esperança va destinar el 92% dels seus ingressos a l’acció social directa, gràcies a la qual 1.278 persones han pogut ser beneficiades per algun servei de la fundació. Aquestes xifres confirmen una realitat molt palpable, però també consoliden l’impacte de l’acompanyament social que fem a la fundació gràcies a totes les persones, entitats, empreses i administracions que ens donen suport.

Despeses i ingressos 2023