Façana de Can Banús

Fundació Acollida i Esperança

Des de 1993, fent camí cap a la justícia social

La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre que treballa per generar oportunitats de canvi i acompanyar a persones en situació d’exclusió social per tal de millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia.

Constituïda al 1993

8 serveis diferents per a persones vulnerables

més de12000 persones ateses des de l’origen de la fundació

Els nostres objectius

Atenció bàsica a persones amb gran vulnerabilitat que pateixen exclusió social

Cal garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de la persona pel que fa a l’alimentació, la higiene, un espai digne per viure, per descansar, per relacionar-se i per poder desenvolupar les intervencions i els programes que permetran la millora de la qualitat de vida, els processos de canvi i els itineraris d’inserció de les persones usuàries dels diferents serveis. 

Acompanyament socioeducatiu

L’efectivitat de les accions socials, educatives o terapèutiques, va associada a l’acompanyament socioeducatiu. Es considera que les persones no arribaran a obtenir el mateix resultat en la seva evolució si només es posa al seu abast de manera despersonalitzada un recurs, si només s’atorga una prestació de servei. Sense l’acompanyament, sense aquest estil d’atenció, seria pràcticament impossible dur a terme processos de millora, i les persones tindrien moltes possibilitats de retornar a situacions d’exclusió de les quals provenen.

Atenció especialitzada en la realitat de la malaltia del VIH/Sida

Acollida i Esperança ha incorporat als programes actuacions específiques relacionades amb el VIH/Sida: comprensió de la malaltia, acompanyament en el procés d’acceptació, suport a les visites mèdiques i els controls analítics, treballar l’adhesió al tractament, programes específics d’educació per a la salut, prevenció secundària, etc.

La nostra visió i missió

La missió d’Acollida i Esperança és generar oportunitats de canvi per a persones en situació d’exclusió social per millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia.

La nostra visió és ser una entitat reconeguda per l’acompanyament proper i de qualitat a les persones en situació d’exclusió severa i per contribuir a la reducció de les desigualtats socials.

Educadora i usuària de Can Banús treballant en un document

Els nostres valors

Acceptació de la persona tal com és

Sense judicar el seu passat, el seu estat actual, les seves creences, les seves tendències sexuals, etc.

Llibertat individual

Cada persona és responsable de la seva vida. Només acompanyarem des d’una voluntat i reconeixement mutu per establir relacions d’ajuda.

Treball com a servei

Les professionals treballen des d’actituds d’accessibilitat, generositat i disponibilitat, participant de l’esperit de l’organització.

Treball en equip

L’abordatge dels processos d’acompanyament i la planificació de les intervencions es fan en equip. Hi ha una opció clara pel treball interdisciplinari.

El nostre model d’intervenció socioeducatiu

La Fundació Acollida i Esperança, per la seva història i trajectòria, es diferencia del seu entorn rellevant en:

  • Les relacions personals de proximitat i amb vocació de generar espais i ambients de caire familiar. L’entitat té el seu origen en una petita comunitat cristiana de base que ha vetllat fins ara per promoure aquest tipus d’acollida.
  • L’acompanyament fins a la mort. A les persones acollides amb una salut més delicada, sempre que ho demanen i si és possible, se’ls garanteixen unes cures pal·liatives adequades, se les acompanya i cuida fins a la mort.
  • L’adaptabilitat de l’activitat. Intentem adaptar constantment la nostra atenció per donar una millor resposta a l’evolució del VIH/Sida i les noves circumstàncies que va generant.

El nostre model dintervenció es basa en l’acompanyament socioeducatiu i en la promoció integral a partir d’una visió centrada en la persona; de foment d’un suport afectiu que fa possible relacions de confiança, afecte i comunicació que acaben afavorint l’autoestima i el creixement personal; de promoció i qualitat dels serveis oferts per aconseguir la millor qualitat de vida possible, i, finalment, tenint sempre en compte les xarxes de l’entorn social, sanitari i administratiu.

Orígens

El 1990 va obrir el pis d’inclusió Itaca per a malalts de VIH/Sida en fase terminal impulsat per Sor Genoveva Masip, filla de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, i el Pare Josep Costa Planagumà, franciscà. I és a partir de l’aparició i el coneixement d’aquesta necessitat social, fins aleshores poc visible, que es crea Acollida i Esperança.

El 1993 el Pare Costa i un grup de persones voluntàries d’Itaca van formar una petita comunitat cristiana de base que va promoure, com a tret d’identitat, l’acollida des l’estimació i cap a la persona, i que fou l’origen de l’entitat.

Història

L’augment de persones malaltes i la manca de places residencials impulsen Acollida i Esperança a fer un pas endavant, i el 1996 s’inaugura Can Banús, el primer centre d’acollida a Badalona. La Fundació i els seus serveis van desenvolupant-se paral·lelament als canvis en l’evolució de la malaltia, els nous tractaments farmacològics i les necessitats que se’n van derivant: