Transparència

Comptes de resultats

En aquest quadre teniu les dades més rellevants dels comptes de resultats de l’entitat des de 2015, és a dir, el total d’ingressos, el total de despeses i els resultats.