Transparència

Pressupost, finalitats i retribució òrgan directiu

Pressupost

Pressupost de la Fundació Acollida i Esperança per al 2023:

Retribució dels organs directius

Les retribucions de l’any 2023 en concepte de sou, indemnitzacions i dietes són les següents:

Patronat. Les persones que formen part del Patronat de la Fundació Acollida i Esperança no reben cap tipus de retribució per ocupar aquest càrrec.

Membres de la direcció general. La retribució dels tres membres que conformen la direcció general de la Fundació el 2023 és la següent:

  • Director general: 39.043,24 € (import brut anual)
  • Director financer: 38.750,28 € (import brut anual)
  • Director adjunt: 38.751,53 € (import brut anual)

Les retribucions de la direcció general prenen de referència el Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.