Actualitat

25/01/2016

Augmenten les desgravacions per donatius a entitats sense ànim de lucre

donativo

Organitzacions com la Fundació Acollida i Esperança es beneficiaran de la nova tributació que incrementa el percentatge de deducció i bonifica els donatius regulars a la mateixa entitat

Per a l’exercici fiscal de 2015, l’estat ha augmentat les desgravacions en donatius a entitats sense ànim de lucre que compleixin amb certs requisits. Malgrat des de les entitats considerem que la deducció en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques per aquest tipus de donacions és encara escassa –sobre tot tenint en compte la feina que fan aquestes organitzacions i l’estalvi en despesa pública que generen- aquesta deducció ha experimentat un increment respecte d’exercicis anteriors.

L’augment de la deducció s’ha produit en dos eixos: d’una banda en l’increment del percentatge de deducció, i de l’altra, en un increment addiccional per aquelles persones que realitzin donatius regularment a la mateixa entitat durant 3 anys. Amb això s’aconsegueix una fidelització a l’organització –fent que aquesta pugui preveure millor els seus ingresos- i un incentiu per a la desgravació.

Veiem una comparativa entre els anys 2014, 2015 i 2016 per al cas d’una persona que faci un donatiu a una entitat sense ànim de lucre i que tindrà les desgravacions fiscals en l’IRPF següents:

  • els primers 150 euros del donatiu el 2014 tenien un % de desgravació del 25% i passaran al 50% el 2015 i fins al 75% el 2016.
  • Si el donatiu és superior a aquesta quantitat, la resta de l’import tenia el 2014 un 25% de desgravació i passarà a tenir ara un 27,50% el 2015 i fins a un 30% el 2016.

 

Un exemple pràctic per veure-ho més clar. Fem el supòsit que una persona fa un donatiu a una entitat acollida a la Llei 49/2002 de 2.000 euros i fa el mateix donatiu a la mateixa entitat en 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. Comparem ara les deduccions que s’hauran aplicat fins al 2014 i les que s’aplicaran per a 2015 i 2016.:

  • Deducció aplicable per a un donatiu de 2.000 euros en l’exercici 2014: 500 euros;
  • Deducció per a l’exercici 2015: 676,25 euros;
  • i 760 euros per a l’exercici 2016. És a dir, una diferencia notable!.

 

L’aspecte negatiu que val la pena destacar és que la deducció de l’impost sobre la renda segueix sent molt inferior que en l’impost sobre societats i que se segueix matenint la limitació de la deducció del 10% de la base liquidable, castigant d’aquesta manera a les persones que –tot i tenir escassos recursos- aposten per ajudar els altres.