Actualitat

28/09/2020

El Servei Odontològic per a Pacients Socials (SOPS) torna a l’activitat

El Servei Odontològic per a Pacients Socials (SOPS) torna a l’activitat i a programar visites el dia 1 d’octubre.

Per concertar una visita cal la derivació per part un treballador/a social, que ha d’omplir la sol·licitud corresponent. Les professionals de SOPS són qui confirmaran l’entrada al programa en la primera visita, on cal portar l’informe del metge de capçalera.

Més informació sobre el circuit d’accés i sol·licitud de derivació