Actualitat

27/06/2018

Dos nous pisos d’autonomia a Badalona i a Figueres

La Fundació Acollida i Esperança ha incorporat dos nous pisos dins del Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA). Es tracta de dos habitatges situats a Badalona i a Figueres.  

Imatge del menjador del nou pis a Figueres

Aquests nous pisos, incorporats entre els mesos de maig i juny, s’adrecen a persones que han viscut en algun recurs residencial i que després de la seva recuperació volen viure de manera més autònoma. A través del SAVA es realitza un acompanyament socioeducatiu i emocional individualitzat a les persones que viuen en els habitatges per donar suport als processos d’emancipació.

 “Venir a vivir a este piso ha significado para mi tener por fin algo a qué agarrarme en esta vida. Siempre he estado por ahí durmiendo en cajeros y malviviendo. Esta oportunidad me aporta muchos beneficios y me dignifica como persona”. Marcos, un dels residents del pis de Figueres.

El pis de Badalona és de titularitat compartida amb una particular, a qui la Fundació paga una part de lloguer. El pis de Figueres l’hem llogat, mitjançant un conveni de col·laboració, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

L’accés a l’habitatge és una de les principals dificultats amb què es troben les persones que acompanyem: el fet que la Fundació disposi de pisos d’autonomia facilita el pas cap a una major independència a persones amb pocs recursos econòmics.

Actualment la Fundació compta amb 12 pisos d’autonomia que en total sumen 35 places (cinc pisos a Badalona, dos a Barcelona, un a Esparreguera, tres a la Bisbal d’Empordà i un a Figueres).