Política de privacitat

En compliment de l’art. 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades personals, els informem que les dades personals passaran a formar part d’un fitxer titularitat de la FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA per tal de dur a terme els processos habituals de transmissió d’informació de la nostra entitat i en cap cas seran emprats per a qualsevol altra finalitat o cedits a tercers.

De totes maneres, vostè té dret a exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació reconeguts a la Llei 15/1999, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de DNI, a l’adreça postal de la fundació, C/ Muntaner, s/n. 08917, Badalona o al correu electrònic comunicacio@acollida.org