Actualitat

10/07/2024

Opinió a social.cat: La taxa d’ocupació de les persones amb diversitat funcional a Catalunya no arriba al 30%

Article d'opinió del social.cat de l'Adrià Farré, responsable de l'àrea social del CET Mansol Projectes

El diari social.cat ha publicat el 10 de juliol de 2024 l’article d’opinió de l’Adrià Farré, responsable de l’àrea social del CET Mansol Projectes en qual es fa una reflexió sobre les dades que hi ha actualment respecte a l’ocupació laboral i la població amb diversitat funcional a Catalunya.

La problemàtica de l’ocupació i la discapacitat a Catalunya és una qüestió complexa i preocupant que es manifesta clarament a través de les dades disponibles presentades a l’Observatori de Treball i Model productiu del Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya 2024. Aquestes xifres posen de manifest la bretxa d’oportunitats laborals que existeix entre la població amb discapacitat i la població sense discapacitat pel que fa a l’ocupació i l’atur.

Un dels aspectes més preocupants és la taxa d’ocupació. Segons aquest estudi, la taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat era del 29,0%, molt inferior al 73,1% de la població sense discapacitat. Aquesta gran diferència indica que les persones amb diversitat funcional tenen moltes més dificultats per trobar i mantenir una feina. Les barreres d’accés al mercat laboral per a aquestes persones poden incloure des de la manca d’accessibilitat física i tecnològica fins a la discriminació i la manca de suport adequat en el lloc de treball.

Pel que fa a la taxa d’atur, les persones amb discapacitat també es veuen desfavorides. La taxa d’atur per a aquest grup era del 17,6%, gairebé el doble de la taxa d’atur de la població sense discapacitat, que era del 9,5%. Aquest fet, no només reflecteix les dificultats per trobar feina, sinó també les barreres que impedeixen mantenir-la.

Un altre punt a considerar és que, el desembre de 2023, d’aquestes 323.800 persones amb discapacitat, un total de 20.786 estaven registrades a l’atur, cosa que representa el 6,1% de l’atur total registrat. Aquest percentatge indica una presència significativa de persones amb diversitat funcional en la desocupació.

Sovint, les persones amb discapacitat s’han d’enfrontar a prejudicis i estereotips negatius que dificulten el seu accés al món laboral. Moltes empreses dubten a l’hora de contractar a persones amb discapacitat per diferents motius; suposada baixa productivitat; accessibilitat i adaptació de l’entorn laboral; reticència als canvis; manca de sensibilització; manca d’incentius, entre d’altres.

Les persones amb discapacitat, de vegades, troben feina a sectors amb poca estabilitat i amb una alta rotació laboral, dificultant el seu desenvolupament i la seva integració professional a llarg termini.

Mansol Projectes és una empresa de serveis (projectes industrials; destrucció certificada de documents; projectes de manteniment i serveis; programes d’inserció laboral) constituïda com a Centre Especial de Treball l’any 1999. El meu principal objectiu com a responsable de l’Àrea Social de Mansol Projectes és oferir llocs de treball a persones en situació d’exclusió social amb certificat de discapacitat, mitjançant un projecte empresarial sòlid, viable, competitiu i de qualitat (Certificació ISO 9001).

En la meva opinió, crec que s’hauria de donar més suport als CET (Centres Especials de Treball) per la seva integració laboral de les persones amb discapacitat, així com desenvolupar i aplicar polítiques més efectives que promoguin la contractació d’aquestes persones al mercat laboral ordinari.

Per abordar aquests desafiaments es requereix un esforç conjunt de les administracions públiques, el sector privat i el conjunt de la societat per construir un mercat laboral més equitatiu i inclusiu.