Actualitat

19/06/2023

BUSQUEM RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING PER A ACOLLIDA I ESPERANÇA

Des d’Acollida i Esperança hem obert un procés de selecció de personal per al lloc de treball de Responsable de Comunicació i Màrqueting. Busquem un/a professional amb experiència i coneixements en el camp de la
comunicació i la captació de recursos. Estarà en dependència directa de la direcció general d’Acollida i Esperança i formarà part de l’equip directiu de l’entitat.

 Oferta laboral Responsable de Comunicació i Màrqueting d’Acollida i Esperança

_________________________________________________________________________________________

Qui som?

La Fundació Acollida i Esperança és una entitat sense ànim de lucre que atén a persones que pateixen exclusió social. La missió de la fundació és generar oportunitats de canvi per a persones en situació d’exclusió social per millorar la seva qualitat de vida i la seva autonomia, mitjançant la creació d’espais d’acollida i l’acompanyament socioeducatiu.

Acollida i Esperança fou constituïda l’any 1993 i té la seu social a Badalona. Els serveis de que disposa són: Centres d’acollida (Can Banús i el Convent dels Franciscans), Pis d’inclusió (Itaca), Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA), Servei d’Habitatge, Servei Odontològic per a Pacients Socials (SOPS) i el CET Mansol Projectes.

L’àrea de comunicació i màrqueting té l’encàrrec de gestionar i dinamitzar la comunicació interna i externa per tal d’assolir els objectius establerts al Pla de Comunicació de l’entitat, així com de les accions de captació de recursos i el desplegament del Pla de Màrqueting.

Quina formació, coneixements i competències demanem?

– Llicenciat/da en Periodisme, Comunicació Audiovisual, Màrqueting o equivalent.
– Experiència en comunicació corporativa: relació amb els mitjans, campanyes de comunicació i captació de fons anuals, disseny de
materials de difusió i de comunicació externa i interna.
– Redacció de notes de premsa, notícies i butlletí i dinamització de xarxes socials.
– Competències lingüístiques: nivell alt de català i castellà i nivell intermedi d’anglès.
– Coneixements de programari i aplicacions de comunicació digital (Office, WordPress, Mailchimp, etc.) i de disseny i fotografia.
– Es valorarà gestió de CRM i de base de dades.
– Capacitat d’autonomia, iniciativa, organització i innovació i, a la vegada, de treballar en equip.
– Carnet de conduir.

Principals funcions a desenvolupar?

– Definir i portar a terme les accions de comunicació de l’entitat online i offline (internes, institucionals, externes i publicacions) seguint les línies estratègiques marcades al Pla de Comunicació i reportant a la direcció.
– Coordinar i definir el missatge de l’entitat i del director i president cap a l’exterior.
– Dissenyar les campanyes anuals de comunicació i accions de màrqueting.
– Liderar el disseny del Pla de Màrqueting de l’entitat, en coordinació amb la direcció general.
– Crear campanyes de captació de fons i portar-les a terme.
– Dinamitzar la presència de l’entitat a les xarxes socials.
– Vetllar per la imatge corporativa de l’entitat.
– Coordinar i gestionar l’acció de premsa, reforçant les relacions amb els mitjans de comunicació. Enviament de notes de premsa i comunicats i preparar entrevistes, reportatges i rodes de premsa.
– Avaluar les estratègies de comunicació aplicades, corregir-les i millorar-les si és necessari i quantificar-ne els resultats.
– Formar part de l’equip directiu i col·laborar amb la resta de l’equip en les funcions que se li deleguin.
– Enfortir relacions amb el territori: comunitat, barri, Badalona/Barcelona.
– Col·laborar en l’organització i celebració dels esdeveniments de l’entitat i supervisió de l’assistència a actes.

Què oferim?

– Contracte a jornada completa.
– Possibilitats d’innovació i millora constant dins l’espai de treball.
– Treballar en una entitat social de mida mitjana, amb 30 anys de recorregut consolidat, i en un àmbit que també aporta enriquiment a nivell personal.
– Treball en equip i bon ambient.
– Formació interna anual.

Quines són les condicions laborals?

– Lloc de treball: Responsable de Comunicació i Màrqueting
– Classificació professional: Grup I, Sotsdirecció (Conveni d’Acció Social).
– Contracte indefinit a jornada completa: 1.701 hores anuals de treball efectives, 38 hores setmanals.
– Horari: de 9:00 a 17:30 de dilluns a dijous, i divendres de 9:00 a 13:00 (amb possibilitat de teletreballar un o dos dies a la setmana).
– Vacances: 5 setmanes
– Salari brut anual: 33.782,39€
– 14 pagues
– Ubicació: Badalona, amb desplaçaments puntuals a les comarques de l’Alt i Baix Empordà.
– Incorporació al juliol o al setembre, a convenir.

Las persones interessades han d’enviar una carta de presentació i un currículum a fundacio@acollida.org, abans del 5 de juliol, assenyalant com a assumpte “Responsable de Comunicació i Màrqueting”. Acollida i Esperança es posarà en contacte amb les persones preseleccionades per concertar una entrevista.