Actualitat

24/10/2022

OPINIÓ AL DIARI SOCIAL.CAT: EL PERQUÈ DELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CARLES OMEGNA)

El diari Social.cat va publicar el 24 d’octubre l’article d’opinió “El perquè dels Centres Especials de Treball“, de Carles Omegna, director del CET Mansol Projectes.

Un Centre Especial de Treball (CET) es podria definir de manera senzilla com una empresa que compleix amb el requisit que, com a mínim, el 70% de la seva plantilla té un certificat de discapacitat reconegut del 33% o superior. Té, per tant, l’objectiu d’assegurar un lloc de treball per aquestes persones, oferint també un acompanyament social i, finalment, fent possible el pas a l’empresa ordinària.

Si comencem, però, a aprofundir en les qüestions concretes del funcionament, l’equilibri entre resultat econòmic i social o les necessàries rendibilitat empresarial i sostenibilitat econòmica, la qüestió es complica i força.

Per tant, és bàsic no perdre l’essència, l’objectiu final d’un CET, si no volem entrar en una paràlisi davant de les dificultats. A MANSOL, hem posat el focus en generar aquestes oportunitats laborals i oferir un acompanyament social de qualitat per a persones amb discapacitat i exclusió social. I diem de qualitat perquè tan important serà el salari com les condicions de treball. És a dir, un contracte estable, una jornada laboral definida, sense torns rotatius, en un espai adequat i digne… I l’acompanyament social professional que igualment haurà de ser de valor, personalitzat, constant i flexible.

A les persones treballadores dels centres especials de treball no cal explicar-los el que suposa tenir o no tenir una feina i les dificultats sumades que es tenen quan no tens la formació, els hàbits i habilitats socials o la trajectòria laboral per aconseguir-la. Si a això li sumes una diversitat funcional, la dificultat creix i molt. Sostenir un lloc de treball amb una discapacitat no és fàcil. Per això, el refugi que suposa l’existència dels Centres Especials de Treball en aquests casos, és on rau el seu gran valor i el que s’ha de preservar.

La lluita per demostrar que aquest tipus d’empreses poden realitzar una feina en les mateixes condicions que qualsevol altra empresa ja la tenim assumida i d’aquí no ens mourem com a sector. Per aquest motiu costa a vegades comprendre algunes dificultats afegides per part de l’administració que ens fan una mica més difícil la feina. Globalment les subvencions assignades, per exemple, ja no arriben amb els valors econòmics que haurien de ser, els terminis de pagament són sovint indeterminats amb les tensions que aquest fet provoca en la tresoreria, o es canvien les indicacions sense tota la informació que caldria… I a vegades, alguns dels criteris o requisits queden ben lluny de la realitat pròpia de MANSOL.

Una altra dificultat que trobem és aconseguir el salt dels treballadors a l’empresa ordinària, és terriblement complex. Hauria de ser una sortida natural i amb sentit però la realitat del dia en demostra que massa sovint no és factible. De fet, des dels CET generem un lloc estable, amb condicions econòmiques molt similars a les que poden trobar al mercat laboral, amb un acompanyament social i de vegades, per aquelles persones que tenen un deteriorament físic important i avançat i altres limitacions, una jubilació en un CET ja és un gran èxit.

Lògicament la globalitat de la realitat dels CETs és complexa de resoldre i no és senzill de trobar-hi solució. Ben segur que algú diria que seria necessari anar cas per cas, CET per CET, persona a persona, individualment i que això no es pot fer, que els recursos són limitats. Sí, és clar, ja ho sabem això els que treballem en el món social, però que no es tracta precisament de fer-ho d’aquesta manera? Per nosaltres fer-ho així és treballar bé.

Carles Omegna – Director de Mansol Projectes