Actualitat

21/03/2022

Fernando Díaz, director adjunt d’Acollida i Esperança, participa a la cloenda del Fòrum Social Metropolità

Representants d’ajuntaments i entitats socials reflexionaran sobre els reptes socials metropolitans

Aquest dimecres, 23 de març, se celebrarà el Fòrum Social Metropolità a la Fabra i Coats – Fàbrica de Creació i Centre d’Art de 9:30 a 13h. El Fòrum és una iniciativa promoguda per l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva. Per aquesta edició s’ha dissenyat un programa on representants d’ajuntaments i d’entitats socials reflexionaran i aportaran les seves experiències per front als reptes socials metropolitans actuals.

El Fòrum Social Metropolità és un espai horitzontal obert a totes les entitats socials amb activitat a la regió metropolitana o a la ciutat dels 5 milions d’habitants, i als ajuntaments que hi vulguin participar. L’objectiu del Fòrum és identificar i fer front als reptes socials metropolitans desplegant una acció social tant a nivell intermunicipal com pública local – iniciativa social a l’interior de l’espai de la regió metropolitana o de la metròpolis. El Fòrum Social Metropolità planteja promoure, facilitar i donar suport a les interdependències entre entitats socials i ajuntaments per afrontar amb més èxit elsreptes socials de la metròpolis.

  • Dia: Dimecres 23 de març
  • Lloc: Fabra i Coats – Fàbrica de Creació i Centre d’Art
  • Hora Fòrum Social Metropolità: De 9:30 a 13h

 

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de participació, de cooperació publico social i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que, a través de la coproducció de polítiques, treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones. En definitiva, és un espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió i la defensa dels drets socials. La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat i promoure l’acció social, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social.