Actualitat

20/12/2019

Conveni entre la Fundació Acollida i Esperança i la Fundació Mambré per sumar esforços davant el problema de l’accés a l’habitatge

Meritxell Collelldemont, directora de la Fundació Mambré, i Laia Pérez de Olaguer, responsable del Programa de pisos de la Fundació Acollida i Esperança.

La Fundació Mambré ha cedit dos dels seus pisos a la Fundació Acollida i Esperança. Els pisos estan a Badalona i a Santa Coloma de Gramenet i han estat adquirits per Mambré a través de l’exercici del dret de tanteig i retracte.

La cessió dels pisos s’ha fet efectiva a través d’un conveni de col·laboració signat entre les dues entitats el 3 de desembre. L’objectiu és sumar esforços davant de les dificultats en l’accés a l’habitatge i “facilitar allotjament a persones sense llar, acollir-les, acompanyar-les i recolzar-les en les seves necessitats”.

Amb aquests dos pisos Acollida i Esperança compta actualment amb 18 habitatges que es gestionen dins del Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) ofert per l’entitat. SAVA dona suport als processos d’emancipació de persones que han viscut en algun recurs residencial.

Està previst que al pis de Badalona cedit per la Fundació Mambré hi visquin tres persones i al pis de Santa Coloma, una parella.