Actualitat

23/10/2019

La Fundació Acollida i Esperança compra un nou pis a Badalona pel dret de tanteig i retracte

La Fundació Acollida i Esperança ha comprat un nou pis a Badalona el mes d’octubre, concretament, al barri de La Salut. La compra s’ha realitzat a través de l’exercici del dret de tanteig i retracte.

En total la Fundació compta actualment amb 16 habitatges: vuit pisos a Badalona, tres a Barcelona, un a Esparreguera, tres a la Bisbal d’Empordà i un a Figueres. Els pisos es gestionen dins del Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) ofert per l’entitat, que dona suport als processos d’emancipació de persones que han viscut en algun recurs residencial i que pretén donar resposta a les dificultats d’accés a l’habitatge.

El dret de tanteig i retracte es refereix a habitatges, propietat d’entitats bancàries o de fons d’inversió provinents de processos d’execució hipotecària, que poden comprar les entitats socials, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o els ajuntaments per destinar a lloguer social. La compra és possible pel finançament de l’Institut Català de Finances (ICF) i és una compra temporal que permet la propietat durant 75 anys. Després els habitatges passaran a formar part del parc públic d’habitatge social.