Actualitat

26/07/2019

La Fundació Acollida i Esperança compra tres pisos per destinar a lloguer social pel dret de tanteig i retracte

Dos dels pisos estan a Badalona i un a Barcelona. En total la Fundació disposa de 15 pisos d’autonomia.

La Fundació Acollida i Esperança ha comprat tres habitatges: dos pisos a Badalona, als barris de Llefià i La Salut, i un tercer a Barcelona, a Nou Barris. La compra dels pisos s’ha realitzat a través de l’exercici del dret de tanteig i retracte i s’ha signat al juliol.

Està previst que, després de fer les reformes que necessiten els pisos, a dos d’ells hi visquin persones que han rebut el Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) ofert per la Fundació i que ja estan preparades per iniciar una vida plenament autònoma. El tercer serà per a una família.

“La manca d’habitatge és un factor d’exclusió social i una de les principals dificultats amb què es troben les persones que acompanyem a la Fundació. Els pisos d’autonomia faciliten el pas cap a una major independència a persones amb pocs recursos econòmics”, comenta Josep M. Lluch, director adjunt de la Fundació Acollida i Esperança.

El dret de tanteig i retracte es refereix a habitatges, propietat d’entitats bancàries o de fons d’inversió provinents de processos d’execució hipotecària, que poden comprar les entitats socials, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o els ajuntaments per destinar a lloguer social. La Fundació Acollida i Esperança ha pogut comprar els tres pisos gràcies al finançament de l’Institut Català de Finances (ICF).

Actualment la Fundació compta amb 15 pisos d’autonomia (set pisos a Badalona, tres a Barcelona, un a Esparreguera, tres a la Bisbal d’Empordà i un a Figueres).

Signatura de compra dels pisos (17 juliol)