Actualitat

26/11/2018

Els residents del Convent visiten el centre SIRIUS (Dia de la Teràpia Ocupacional)

Els residents del Convent dels Franciscans van poder conèixer solucions per millorar l’autonomia de persones amb limitacions funcionals al centre SIRIUS de Girona. La sortida es va organitzar el 27 d’octubre amb motiu del Dia de la Teràpia Ocupacional, que posa de relleu la funció del terapeuta ocupacional de facilitar que una persona amb dificultats pugui realitzar les activitats quotidianes rellevants en la seva vida.

El SIRIUS de Girona és el centre de referència de la demarcació de Girona que promou l’autonomia personal, la millora de l’accessibilitat i la integració social de les persones amb diversitat funcional. El seu objectiu és informar i assessorar de forma gratuïta sobre solucions per millorar l’autonomia.

A més de la sortida, al Convent es va fer un pòster explicatiu sobre la Teràpia Ocupacional (TO) per donar a conèixer entre els residents aquesta professió sovint poc coneguda i amb la qual poden comptar en processos de rehabilitació.

La Teràpia Ocupacional segons l’OMS és el “conjunt de tècniques , mètodes i actuacions que, a través d’activitats aplicades amb finalitats terapèutiques, prevé la malaltia i manté la salut, afavoreix la restauració de la funció, supleix les deficiències incapacitants i valora els supòsits del comportament i la seva significació profunda per aconseguir la major independència i reinserció possible de l’individu en tots els seus aspectes: laboral, mental, físic i social”.

Els terapeutes ocupacionals són “professionals preparats per a valorar, diagnosticar, identificar, prevenir i tractar problemes relacionats amb l’ocupació (autocura, productivitat i oci) de les persones, famílies o grups afectats per un problema de salut que interfereix directament en el seu grau d’autonomia”.