Actualitat

24/07/2018

La Comissió VIH/sida i exclusió social d’ECAS planteja reptes per a la legislatura al Secretari General d’Afers Socials i Famílies

La Fundació Acollida i Esperança ha participat a la reunió com a membre de la Comissió i ha explicat els serveis oferts als centres residencials de Can Banús i del Convent dels Franciscans. A la trobada s’han presentat dades que mostren l’evolució dels perfils de les persones ateses i les seves necessitats.

L’envelliment de la població atesa, la necessitat de promoure una millor coordinació entre xarxes (salut mental, drogues, sociosanitaris, etc.), i el futur procés d’acreditació i concertació dels serveis han estat alguns dels reptes que la Comissió de VIH/sida i exclusió social d’ECAS ha exposat en la reunió amb Francesc Iglesias, secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La xarxa, formada per 11 entitats, va atendre 486 persones el 2017 proporcionant sostre, menjar, higiene, suport en la salut, acompanyament socioeducatiu i suport emocional.

La reunió ha tingut lloc el 19 de juliol i hi ha assistit també Eva Ferran, subdirectora d’Avaluació i Programació de la Direcció General de Protecció Social. A la trobada els directors tècnics de les Llar residències i Pisos de suport i d’Acompanyament a la Vida Autònoma de Catalunya, que atenen a persones que viuen amb el VIH/sida i estan en risc d’exclusió, han parlat de les especificitats d’aquests recursos. Sonia Fuertes, presidenta d’ECAS, s’ha referit a la importància de la interacció entre les entitats i del treball en xarxa.

La part central de la reunió ha estat la presentació d’una anàlisi de dades que des de fa 15 anys realitza la Comissió de VIH/sida i exclusió social, i que posa de manifest l’evolució dels perfils de les persones ateses i les seves necessitats. Destaquen, entre d’altres:

  • Augment de la mitjana d’edat: es situa en 50 anys, una mitjana d’edat que continua augmentant d’acord amb la cronificació de la malaltia.
  • Via de transmissió del VIH/sida: en les persones usuàries d’aquests serveis residencials, històricament era del 80-90% per ús de drogues per via parenteral i el 2017 ha baixat fins el 70%. En canvi la transmissió per via sexual ja arriba al 30%.
  • Augment de la incidència de malalties mentals.
  • Estat civil: de les 486 persones ateses el 2017, el 94% estaven solteres, divorciades o vídues, davant d’un 6% que estaven casades o tenien parella de fet. Aquest pot ser un indicador de la manca de relacions i afectiva. Precisament un dels punts destacats a la reunió va ser la importància que les persones ateses estableixin nous vincles i relacions amb l’entorn.
  • Pel que fa a les persones ateses d’origen estranger, el percentatge ha passat de representar un 8% el 2003 a un 30% el 2017.
  • Precarietat: el nombre de persones sense ingressos econòmics era del 25% el 2003, arribant fins el 45% el 2015 i baixant al 35% el 2017.

D’altra banda, s’han analitzat les grans dificultats de les persones que, un cop recuperades, volen portar una vida més autònoma, la qual cosa implica l’accés al mercat de treball i a l’habitatge.

La reunió ha conclòs amb la intenció d’establir reunions tècniques periòdiques entre la Comissió i el Departament per tractar els reptes presentats a la trobada.