Actualitat

24/05/2017

Què és l’exclusió social? Què porta les persones a demanar ajut o acompanyament?

La memòria de la Fundació Acollida i Esperança centra la mirada de l’activitat del 2016 en la pobresa econòmica, la falta d’habitatge, la soledat, el deteriorament de la salut, les addiccions, la manca de feina, la pèrdua de les relacions socials i la discriminació i rebuig pel VIH, tots els vectors de l’exclusió social

L’entitat ha atès i acompanyat 957 persones durant l’any passat, un 12,7% més que al 2015

Aturar-se i analitzar l’activitat dels centres i serveis de la Fundació i aprofitar per posar en valor la feina feta. La memòria anual de l’entitat és una bona oportunitat de posar de relleu tot el que ha passat i destacar allò més rellevant. Al 2016 s’ha pogut acompanyar 957 persones. Gairebé a tots els programes s’ha incrementat el nombre d’usuaris i especialment han crescut el servei odontològic, el servei d’acompanyament a la vida autònoma i el suport en inserció laboral que s’ha donat des dels programes Làbora de l’Ajuntament de Barcelona i Incorpora de “la Caixa” al Baix Empordà.

 

 

A la memòria de 2015 es va presentar l’activitat posant el focus sobre l’impacte que té la feina de la Fundació Acollida i Esperança pel que fa a les persones ateses, les seves famílies i les xarxes comunitàries relacionades. Aquesta vegada ho fem aportant una reflexió al voltant del significat del concepte d’exclusió social.

L’entitat té la seva raó de ser en l’acompanyament de persones que pateixen exclusió social. Però, què vol dir exclusió social? Què comporta patir o estar en risc d’exclusió social? Què implica lluitar contra aquestes situacions? Quins són els reptes que les entitats que ens dediquem a l’acció social hem de tenir presents?  Presentar l’activitat i les dades sota aquesta mirada ajudarà a comprendre una mica més les situacions vitals, sovint de fragilitat i patiment, de les persones que arriben a cadascun dels nostres centres i serveis.

Altres novetats d’aquesta memòria són la presentació del patronat de la Fundació Acollida i Esperança, recentment renovat, i l’apartat ‘A qui hem atès?’ que fa l’anàlisi de l’evolució de les persones que han passat per l’entitat des de 1990, quan es va obrir Itaca, fins al 2016. De 19 persones acompanyament a les 957 de l’any passat.

Podeu consultar i descarregar-vos la memòria en línia en aquest enllaç.