Actualitat

01/03/2017

Les entitats d’acció social exposen al Govern espanyol les seves preocupacions en una trobada amb la ministra Dolors Montserrat

MinistraDMontserrat_JuntaECAS_02

28.02.2017 | Nota de premsa amb motiu de la trobada d’ECAS amb la ministra Dolors Montserrat

ECAS li planteja a la ministra Dolors Montserrat la necessitat de garantir uns ingressos mínims i incrementar el suport a les famílies
A la reunió s’ha tractat també l’accés dels joves extutelats al mercat de treball i la compatibilitat de les prestacions no contributives amb rendes del treball per facilitar la inserció de certs col·lectius.

En una trobada d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) amb la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern espanyol, Dolors Montserrat, celebrada avui a la seu de la federació a Barcelona, les entitats socials han demant a la representant del Govern espanyol que s’aprovi la proposició de llei per a l’establiment d’una Prestació d’Ingressos Mínims (PIM) i que s’incrementi el suport a les famílies per reduir els indicadors de pobresa i exclusió social

La ministra s’ha reunit amb la Junta Directiva d’ECAS, encapçalada per la seva presidenta, Teresa Crespo, per compartir les línies prioritàries de l’administració central en matèria social i escoltar les principals preocupacions de les entitats de la federació pel que fa a les competències estatals. Durant la trobada s’han abordat qüestions com l’acollida als refugiats, el traspàs del 0,7% de l’IRPF, les polítiques d’igualtat, el sistema d’ajut a la dependència i la incompatibilitat de les pensions no contributives (PNC) i les rendes del treball, entre d’altres. En una trobada d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) amb la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern espanyol, Dolors Montserrat, celebrada avui a la seu de la federació a Barcelona, les entitats socials han demant a la representant del Govern espanyol que s’aprovi la proposició de llei per a l’establiment d’una Prestació d’Ingressos Mínims (PIM) i que s’incrementi el suport a les famílies per reduir els indicadors de pobresa i exclusió social.

La dificultat de mantenir una PNC (367,90 euros al mes) quan es perceben ingressos procedents del treball obstaculitza processos d’inserció sociolaboral amb determinats col·lectius, com ara les persones que pateixen VIH-sida i es troben en situació de pobresa. Aquesta és la pregunta que hem formulat des de la Comissió de VIH/sida i Exclusió Social de la qual la Fundació Acollida i Esperança és membre actiu. Actualment, quan s’aconsegueix que intentin accedir al mercat laboral la normativa sobre les PNC genera resistències i acaba cronificant les situacions de dependència i institucionalització. Per evitar-ho, ECAS demana algun mecanisme de flexibilització que permeti compatibilitzar feina i PNC durant cert període de temps, amb la convicció que a mitjà i llarg termini serà beneficiós pel sistema perquè es reduirà el nombre de PNC i es guanyaran cotitzants a la seguretat social.

Dolors Montserrat ha posat el ministeri a disposició de les entitats “per parlar de tot el que us preocupa i treballar plegats”, i ha manifestat la voluntat de traçar les estratègies i els plans del Govern escoltant tots els col·lectius. Ha definit aquesta legislatura com “la de la targeta social”, un nou instrument que ha de permetre que totes les administracions i el tercer sector sàpiguen “amb un sol clic” l’històric de qualsevol persona i puguin adequar la resposta a les seves necessitats. Ha afirmat que el Ministeri vol promoure una llei de suport integral a la família i ha supeditat la garantia d’ingressos a l’elaboració d’un mapa d’ajuts i prestacions que permeti conèixer de manera acurada la situació actual arreu del territori.

La petició de facilitar la plena inserció sociolaboral dels joves extutelats un cop compleixen la majoria d’edat mitjançant l’obtenció del permís de treball i l’accés al programa de Garantia Juvenil ha estat molt ben rebuda per part de la ministra, que s’ha compromès a estudiar la mesura amb el Ministeri de Treball.

Pel que fa al traspàs del 0,7% de l’IRPF a les Comunitats Autònomes, ha assegurat que es complirà la sentència i es respectaran les competències, sempre amb la voluntat de potenciar al màxim l’impacte dels programes finançats. En aquest sentit, ha reivindicat la responsabilitat de l’Estat de fixar les prioritats, els objectius i els requisits de la convocatòria de subvencions.