Actualitat

25/01/2017

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva suma la Fundació Acollida i Esperança

barcelona-inclusiva

L’entitat entra a formar part del programa i se suma a les més de 600 organitzacions d’acció social que comparteixen un objectiu: construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones

La presència de la Fundació Acollida i Esperança es concreta en la seva participació a tres de les xarxes de treball: la xarxa d’habitatges d’inclusió, la xarxa d’economia social de Barcelona i la xarxa de nous usos socials de temps

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de participació, de cooperació público-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones. La suma d’objectius entre el govern de la ciutat i la societat civil ha celebrat recentment 10 anys de la seva creació, 10 anys de cooperació i articulació de xarxes d’acció social per avançar en la construcció de la inclusió social.

D’aquesta manera, la Fundació Acollida i Esperança se suma a aquest treball col·laboratiu i al compromís per a la transformació social amb els principis següents: convivència, cooperació, cohesió social, creativitat, comunitat, governança democràtica, treball en xarxa i qualitat del treball.

Tot això es concretarà, per part de la Fundació Acollida i Esperança, en l’assumpció dels compromisos següents:

1) Facilitar informació útil i motivadora per a l’acció;

2) Promoure oportunitats d’accés i intercanvi d’informació, recursos i coneixements;

3) Promoure l’impuls de projectes en els quals és important la cooperació entre una pluralitat d’entitats i organitzacions de la ciutat;

4) Compartir coneixement, experiències, informació;

5) Proposar temes i projectes que es consideren importants de treballar des de la xarxa

i 6) Participar en els àmbits de treball i relació en els quals la capacitat d’acció conjunta és rellevant

En el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, es dóna impuls des de l’Ajuntament de Barcelona a la creació de xarxes temàtiques d’acció. Aquestes xarxes estan integrades per entitats, organitzacions i institucions de la ciutat que comparteixen unes finalitats i metodologies concretes, per tal de cooperar i dirigir el treball compartit cap a objectius estratègics i operatius comuns.

En concret, la Fundació Acollida i Esperança forma part de la xarxa d’habitatges d’inclusió social amb el Pis d’inclusió Itaca (8 places), i amb els pisos d’autonomia de Sant Medir (3 places) i Joaquim Costa (2 places). Mansol Projectes, SL, el Centre Especial de Treball de la Fundació, també forma part de la xarxa NUST, xarxa de nous usos socials del temps i de la xarxa d’economia social de Barcelona.