Actualitat

02/11/2015

Mijail Acosta, director de la Fundació, entra a formar part de la Junta Directiva d’ECAS

Nova-Junta-ECAS-2015-17

En l’assemblea que es va celebrar el passat dia 30 d’octubre, va ser escollida la llista encapçalada de nou per Teresa Crespo i que revalida el compromís de col·laborar de manera crítica i propositiva amb governs, classe política i moviments socials

El director de la Fundació, Mijail Acosta, i la directora de l’àrea social de Mansol Projectes, Elena López, en qualitat de suplent, han entrat a formar part de la nova Junta Directiva d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) per un mandat de dos anys. Teresa Crespo renova com a presidenta d’ECAS i l’acompanya una candidatura de consens i que va ser aprovada en l’assemblea general extraordinària. L’equip es defineix com “una candidatura de continuïtat amb la cultura de l’organització” i es proposa seguir “cercant nous instruments de lluita contra la pobresa i la desigualtat” i potenciar la internacionalització dels projectes de l’entitat. Així mateix, la nova Junta revalida la disposició a “col·laborar amb una relació crítica però propositiva, fonamentada en el diàleg obert, amb els governs, la classe política i els moviment socials”.

Entre els projectes col·lectius de caràcter público-privat que vol potenciar s’hi compta el programa d’inserció laboral de col·lectius en risc Làbora, realitzat juntament amb Creu Roja i la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya a partir d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu és fomentar l’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat de treball basat en el treball en xarxa de les entitats del tercer sector amb l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona.

L’acció d’ECAS gira al voltant dels tres eixos estratègics d’utilitat a les entitats membres, representativitat i incidència, en el marc de la qual es planteja “defensar els drets de la ciutadania” i articular el discurs compartit entre les 96 entitats membres, que a banda de participar en els òrgans de govern –Assemblea General i Junta Directiva— contribueixen a la tasca comú través de Comissions d’Àmbit (Inserció Sociolaboral, Famílies, Migracions, Penitenciari i Execució Penal, i VIH-sida i exclusió social), Comissions Territorials (Girona i Tarragona) i Grups de Treball sobre qüestions específiques (actualment RMI i articulació del tercer sector).

La voluntat de treballar en xarxa es fa extensiva, més enllà del tercer sector social i les administracions públiques, a l’àmbit acadèmic i altres organismes, moviments i agents socials. Una de les tres vicepresidències té com a àrea específica d’acció les relacions institucionals, mentre que les altres dues s’ocuparan de la innovació i les relacions internacionals, i la comunicació i la participació interna. ECAS forma part de diversos espais i plataformes del sector, entre els quals la Taula del Tercer Sector, La Confederació, el CAB, l’EAPN i Pobresa Zero.

Font de la notícia: Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)