Actualitat

07/09/2015

ECAS demana als partits polítics del 27S atacar les causes de les desigualtats

La Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) ha fet arribar avui als partits i les coalicions que concorren a les properes eleccions al Parlament de Catalunya una sèrie de reflexions i propostes en l’àmbit de les polítiques socials que defensa, “per sobre de qualsevol opció política la construcció d’un país diferent on regnin l’equitat i la justícia social”. El document estableix com a “primer i inexcusable objectiu del govern” que resulti dels comicis la construcció d’una societat “amb més benestar per a totes les persones i on la igualtat d’oportunitats sigui una realitat”.

Davant les veus que alerten sobre la insostenibilitat de l’Estat del Benestar i posen en perill el contracte social mantingut fins avui, ECAS reclama la sobirania dels poders polítics en front de l’economia financera dominant i reivindica la seva responsabilitat de ser garants dels drets de les persones i de la funció redistributiva del govern. Per complir amb aquesta obligació, cal “un canvi en les polítiques socials” que superi l’enfocament pal·liatiu i les accions assistencials i parcials, i busqui “respostes que ataquin les causes de les desigualtats” a través de polítiques predistributives i redistributives.

Les entitats socials demanen “prioritzar la inversió en els serveis públics, la protecció social i la promoció de l’ocupació digna com principis bàsics per a prevenir situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió”, i “transformar les estructures i les dinàmiques socioeconòmiques que avui generen pobresa i desigualtats, començant per una educació pública i de qualitat”. ECAS assenyala la garantia d’uns ingressos mínims per a una vida digna com l’element fonamental d’aquesta lluita i apunta a la Renda Garantida de Ciutadania com a eina per al canvi radical que requereixen les polítiques socials en clau d’apoderament individual i autonomia personal.

Pel que fa específicament com a les polítiques de VIH-SIDA i exclusió social, les entitats d’ECAS proposen 3 projectes clau:

1) Donar continuïtat a l’Acord Nacional per fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat signat al Parlament de Catalunya el 6 de març de 2014, per tal que enforteixi la garantia de drets i el compromís públic vers les persones que viuen amb VIH/sida;

2) Aconseguir que els serveis especialitzats de llars residències i pisos de suport per a persones que viuen amb VIH/sida i que pateixen exclusió social, que formen part de la Cartera de Serveis del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, puguin passar de ser finançats mitjançant subvencions a ser-ho mitjançant concerts de contractació pública. Aquest pas, de subvenció a concert, suposaria per a aquesta xarxa d’atenció la plena normalització, que han assolit altres sectors com gent gran o salut mental, i contribuiria a l’estabilitat pressupostària d’aquest serveis que, malgrat fer més de 20 anys que col·laboren amb el SISPAP, encara no han estat reconeguts com a veritables proveïdors especialitzats que atenen amb qualitat i dignitat aquest col·lectiu;

3) Potenciar el servei experimental d’acompanyament a la vida autònoma (SAVA) com a nou mecanisme de resposta a la necessitat de promoure, encara més, l’apoderament de les persones usuàries. Aquest servei aposta pel treball preventiu i contribueix a la sostenibilitat econòmica de la xarxa d’atenció, ja que optimitza l’ús de les places residencials de gran suport i promou l’atenció comunitària i la inserció social.

Teniu accés a la resta del document en aquest enllaç, així com a la nota de premsa que s’han enviat des de l’Agència de Comunicació Social d’ECAS.