Actualitat

05/06/2015

El Convent dels Franciscans rep la visita d’un grup d’alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida de la Bisbal

uec

Els estudiants van recórrer les instal·lacions de la casa i van poder preguntar dubtes i qüestions sobre la vida en un centre d’acollida

Des de fa uns anys, les persones que viuen al Convent dels Franciscans de la Bisbal ajuden els alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) del municipi amb l’aprenentatge de les feines manuals i d’artesania que es fan al taller de l’entitat. Aquesta és una relació entre persones i organitzacions que és molt beneficiosa per ambdues parts, d’una banda perquè els estudiants aprenen com treballen els residents del convent i, de l’altra, perquè els usuaris se senten útils mostrant les seves habilitats i orientant els alumnes de la UEC.

Per tal de garantir l’atenció educativa necessària a alumnes amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen educació secundària obligatòria, alguns d’aquests alumnes segueixen part dels ensenyaments corresponents a aquesta etapa en unitats d’escolarització compartida, el que es coneix amb una UEC, on se’ls ofereix també activitat específiques segons les seves necessitats. Es tracta de joves amb risc de marginació, amb trets d’inadaptació social, amb conductes agressives, predelictives o d’altres de naturalesa similar que troben en aquestes unitats un espai més proper i una atenció més integral. Una d’aquestes activitats complementàries justament és la trobada amb residents del Convent.

La visita la van fer dijous 28 de maig i va ser un matí molt profitós de coneixement mutu. En David i en Demba els van ensenyar els diferents espais de la casa i els van explicar els treballs del Convent. La Laura Martínez, la directora del centre, els va acompanyar a l’inici per fer-los una explicació més general i al final per resoldre dubtes més personals que van sorgir. Va ser interessant veure com alguns d’aquests estudiants eren capaços de superar la vergonya i fer preguntes de caire més personal. Aquesta activitat s’ha completat amb la visita per part dels residents del Convent a l’exposició de final de curs dels alumnes que s’ha fet al municipi.