Actualitat

18/11/2014

Mansol Projectes, SL participa en el Programa Làbora de creació i gestió d’un mercat laboral reservat per a persones en situació d’exclusió social a Barcelona

labora_final

S’obrirà una oficina a Ciutat Vella per atendre i treballar amb aquest col·lectiu la seva formació professional i inserció laboral 

Prop de 3.000 persones amb risc d’exclusió social de la ciutat de Barcelona tenen des d’aquest mes de desembre una nova oportunitat per a capacitar-se, formar-se professionalment i treballar la seva inclusió en el món laboral.

Es tracta del Programa Làbora, un conveni entre FEICAT (Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya) ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i Creu Roja amb l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de crear, implementar i gestionar un mercat laboral protegit que contribueixi a millorar la capacitat de resposta de la ciutat de Barcelona i atendre les persones en situació d’exclusió social. Per això es vol disposar d’un canal de derivació d’usuaris dels centres de Serveis Socials cap a les entitats d’acció social que treballen la inserció sociolaboral.

Així doncs, les 22 entitats que – com la Fundació Acollida i Esperança– formen part del pla d’actuació directa tenen com a missió posar tots els recursos que tinguin al seu abast per trobar oportunitats laborals per a aquestes persones.

Làbora preveu un seguit d’accions per a concretar aquesta insersió laboral de les persones més vulnerables: 1) Realització d’un estudi demogràfic de les persones en risc d’exclusió social a la ciutat de Barcelona; 2) Mapeig i catalogació de les entitats del Tercer Sector dedicades a la capacitació i inserció laboral, dels seus programes d’ocupabilitat i ocupació i identificació dels perfils específics atesos; 3) Definició de perfils laborals i conceptualització del model estratègic de prospecció i de gestió d’incentius; 4) Creació d’un equip tècnic d’inserció de 15 professionals (dels quals un d’ells és un insertor de la Fundació Acollida i Esperança); 5) Creació d’un equip tècnic de prospecció de 8 professionals i 6) Organització d’una jornada per a empreses oferents de treball reservat i l’Ajuntament de Barcelona.

La feina de coordinació i comunicació entre les entitats que participen al Programa Làbora es fa a través d’una plataforma digital per tal que el treball en xarxa sigui eficient. L’atenció que farà la insertora laboral de la Fundació es realitzarà a una oficina que s’obrirà al Carrer Sombrerers, número 6, del barri de Born de Barcelona.