Actualitat

09/05/2013

Salieu Jalow, un recorregut vital

salieu_ok

El seu és un cas exemplar de com, gràcies a la força de voluntat i a l’acompanyament social i educatiu de la Fundació, es pot sortir d’una situació vital difícil i arribar a aconseguir feina

En Salieu Jalow va néixer l’abril de 1983 a Gàmbia. La seva és una història de superació de dificultats i d’esforç fins recuperar la salut, primer, i aconseguir el permís de residència i l’autorització de treball, després. De fet, el recorregut del Salieu és un exemple d’èxit de la tasca que fa la Fundació: acollir, acompanyar, ajudar a estabilitzar-se a nivell de salut i donar eines per a millorar l’autonomia de la persona.

L’11 de gener de 2011, en Salieu va arribar al Convent dels Franciscans de la Bisbal. Sortia d’un recurs sociosanitari perquè la seva salut havia millorat força i calia seguir amb el procés de recuperació ampliant les seves perspectives. Després d’uns quants mesos, gràcies a la seva tenacitat i al compromís dels professionals del Convent, en Salieu guanyava confiança i capacitats. Una de les principals dificultats era que no tenia el permís de residència, fet que dificultava enormement l’estada al país i també poder treballar legalment. El que es va aconseguir, finalment, va ser el permís inicial de residència temporal. I posteriorment, gràcies a l’oferta de treball de Mansol i les gestions corresponents, li van concedir una autorització de treball per compte aliè d’un any de durada, que esperem que pugui renovar.

Aconseguir la regularització de la seva situació ha estat un fet molt important per facilitar i normalitzar la seva vida diària. Avui en Salieu treballa com a peó agrícola a l’horta ecològica del Monestir de Santa Clara.