Actualitat

08/02/2013

L’Horta de Santa Clara, nou projecte de producció hortícola de la Fundació

178

La nova activitat empresarial té per objectiu generar llocs de treball amb la producció d’hostalisses ecològiques a Fortià (Alt Empordà).

Produir verdures i fruites ecològiques, amb total respecte pel medi ambient i pel territori, i generar i consolidar 5 llocs de treball per a persones amb discapacitat. Aquesta és la finalitat del projecte de l’Horta de Santa Clara, a Fortià (Alt Empordà), la nova activitat empresarial del Centre Especial de Treball (CET) MANSOL de la Fundació. L’actual situació macroeconòmica i la necessitat de sostenibilitat empresarial fa que s’aposti per a cercar noves línies productives i de negoci per a fer créixer l’activitat del CET. Aquest projecte d’inserció laboral de persones discapacitades amb especials dificultats d’inclusió social persegueix fomentar la incorporació al mercat laboral d’aquestes persones.

El projecte de l’Horta de Santa Clara -que ha començat a funcionar aquest 2012- es realitza en col·laboració amb la cooperativa Tarpuna SCCL i el seu projecte d’agricultura social “Hort Social” ens els terrenys del Monestir de Santa Clara de les Germanes Clarisses de Fortià (Alt Empordà, Girona). L’aliança entre la Fundació Acollida i Esperança (que aporta la seva expertesa en inserció laboral i seguiment social) i la Cooperativa Tarpuna (que aporta la seva expertesa en explotacions agrícoles) s’ha formalitzat mitjançant la constitució d’una Associació d’Interès Econòmic (AIE), una figura associativa entre dues entitats sense ànim de lucre innovadora.

L’horta agroecològica ocupa dues hectàrees de terrenys de regadiu que envolten el Monestir de Santa Clara i s’ha organitzat en parcel·les de 1.000 a 1.500 m2 on es fan rotacions de la màxima diversitat possible de cultius hortícoles per tal d’assegurar un nivell d’activitat elevat durant tot l’any i també reduir els riscos per inclemències meteorològiques. Es preveu aconseguir la viabilitat econòmica de l’horta a partir de la segona collita, mitjançant la comercialització i distribució dels productes. Per altra banda, el projecte proporciona hàbits (puntualitat, control del rendiment, disciplina, seguiment personal) i responsabilitat laboral a les persones que hi treballen i potencia els recursos personals i socials de cadascú per aconseguir una plena autonomia personal, social i laboral.