Actualitat

21/12/2021

Acollida i Esperança aprova el Pla d’igualtat entre homes i dones 2021-2025

Per primera vegada l’entitat aprova el seu pla d’igualtat amb un objectiu principal que és aconseguir un ambient de treball segur a l’entitat i que apoderi professionalment les dones i persones de gènere no binari que hi treballen

Després d’un any de feina, Acollida i Esperança ha aprovat el Pla d’igualtat entre homes i dones 2021-2025. La comissió d’igualtat de l’entitat, formada per quatre treballadores, ha elaborat el document final del pla d’igualtat que marca el camí a seguir en els propers anys en aquest àmbit.

L’entitat ha decidit tirar endavant el seu primer pla d’Igualtat pel compromís de l’organització amb la igualtat entre homes i dones i altres valors fonamentals com el respecte, la tolerància i la no discriminació i per complir amb el mandat de la normativa vigent de l’àmbit. En el procés de disseny i redacció del pla s’ha comptat també amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes del Govern de Catalunya.

La diagnosi prèvia per a l’elaboració de les propostes i objectius generals ha mostrat resultats molt positius sobre  les relacions de gènere a tota la Fundació que fan que l’entitat ja avanci des d’una base sòlida en el camí de la igualtat en el món del treball. Com a exemples, el fet que no existeixi bretxa salarial per raons de gènere perquè es compleix l’escala salarial al conveni col·lectiu o la valoració dels professionals respecte de la conciliació de la vida familiar i laboral que hi ha a Acollida i Esperança.

Pel que fa als objectius generals, el document en planteja tres que es despleguen després en d’altres d’específics i en accions. 1) Assegurar que la Fundació Acollida i Esperança és un espai segur de treball per a totes les dones i persones de gènere no binari; 2) Convertir Acollida i Esperança en un actor de la societat civil que lluita per la igualtat entre homes i dones i 3) Aconseguir un ambient de treball que apoderi professionalment les dones i persones de gènere no binari que hi treballen.

Algunes de les accions que s’inclouen en aquest pla d’igualtat són la redacció d’un pla de formació contínua establert de manera participativa amb les persones treballadores; la redacció d’un nou pla de benvinguda per a noves persones treballadores; la realització d’accions de comunicació respecte del coneixement d’aquest pla de manera periòdica o la redacció d’un nou pla de comunicació amb perspectiva de gènere, entre d’altres.